Avís legal

Denominació Social: AMIX IMPLANT S.L.P.
N.I.F.: B61497780
Domicili Social: Plaça Font i Cussó, 1 – 08911 Badalona (Barcelona)
Correu electrònic: info@amiximplant.com

1.- OBJECTE
El lloc web https://www.amiximplant.com, té com a finalitat informar dels serveis que ofereix Amix Implant i donar la possibilitat a l’usuari de realitzar sol·licituds d’informació sobre els seus serveis. Les persones que accedeixin a aquesta web assumeixen el paper d’usuari, que implica l’acceptació total i sense reserves d’aquest Avís Legal. Amix Implant es reserva el dret a modificar la informació publicada a la web, sense l’obligació de preavisar o posar-ho en coneixement dels usuaris.

2.- CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS DE LA WEB
2.1.- Caràcter gratuït de l’accés i ús de la web. Registre d’usuari. Veracitat de la informació.
L’accés i ús del lloc web és gratuït i no exigeix prèvia subscripció o registre. Tota la informació facilitada per l’usuari ha de ser veraç i estar actualitzada. L’usuari garanteix l’autenticitat de les dades comunicades i és responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a Amix o a tercers.
2.2.- Obligació de fer ús correcte de la web.
L’usuari es compromet a utilitzar la web de conformitat a la Llei i al present Avís Legal, la moral i els bons costums i s’abstindrà d’utilitzar la pàgina amb finalitats il·lícites o prohibides, lesius de drets i interessos de tercers, o que puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització d’equips informàtics o documents, arxius i continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic de Amix.

3.- EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT
Amix s’eximeix de qualsevol mena de responsabilitat derivada de la informació publicada en el lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè.
Aquesta web ha estat revisada i provada perquè funcioni correctament els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. No es descarta la possibilitat que existeixin determinats errors de programació, o que succeeixin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues, o circumstàncies semblants que facin impossible l’accés a la pàgina web.

4.- COOKIES
Aquest lloc web utilitza cookies per al seu correcte funcionament i visualització. Les cookies utilitzades tenen caràcter temporal i no s’utilitzaran per a recollir informació de caràcter personal. Per a més informació, veure la nostra Política de Cookies.

5.- ENLLAÇOS (LINKS)
Des del lloc web és possible que es redirigeixi a continguts patrocinats, anuncis i / o enllaços d’afiliats i / o de terceres webs, on s’informi o faci referència a productes i / o serveis de tercers. Amix no assumeix cap mena de responsabilitat respecte a aquests continguts, ni garanteix l’experiència, integritat o qualitat d’aquests productes o serveis.
Amix no es responsabilitza de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu, però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de manera independent en aquesta pàgina web. Si l’usuari considera que pot existir algun contingut que pogués ser susceptible d’afectar o contravenir la llei, drets de tercers o la moral i l’ordre públic, es prega el notifiqui de manera immediata a Amix.

 6.- PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
Amix està profundament compromès amb el compliment de la normativa de protecció de dades. Per a més informació, veure la nostra Política de Privacitat.

7.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
El lloc web, incloent a títol enunciatiu, però no limitatiu: la programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, textos, fotografies i/o gràfics són propietat d’Amix o, en cas que fos necessari, disposa de la llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web estan protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial. La reproducció total o parcial, ús, distribució i comunicació pública requereixen de l’autorització escrita prèvia de Amix. Els dissenys, logotips, text i / o gràfics aliens a Amix i que puguin aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués esdevenir respecte a aquests. En tot cas, Amix compta amb l’autorització expressa i prèvia per part d’aquests.

8.- LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ
Per a la resolució de les controvèrsies o qüestions relacionades amb la present pàgina web o de les activitats en aquesta desenvolupades, serà aplicable la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona (Espanya).