Política de privacitat

INTRODUCCIÓ

La seva privacitat és important per a nosaltres, així que, mitjançant aquest document, li expliquem quines dades recollim dels usuaris, com els utilitzem i per a què.

No demanarem més informació de la que necessitem per a la finalitat requerida ni la compartirem amb tercers, excepte per obligació legal o amb la seva autorització prèvia, ni utilitzarem les seves dades per a una altra finalitat no indicada prèviament.

Com a usuari, haurà de llegir atentament aquesta Política de Privacitat de manera regular, i sempre que introdueixi les seves dades personals, ja que aquest document pot tenir modificacions. Amix pot modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer a la web per a complir amb la normativa o actualitzar aquesta Política de Privacitat, sense preavisar o posar-ho en coneixement dels usuaris.

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Denominació Social: AMIX IMPLANT S.L.
NIF: XXXX
Domicili Social:
 Plaça Font i Cussó, 1 – 08911 Badalona (Barcelona)
Correu electrònic: info@amiximplant.com

MÈTODE D’OBTENCIÓ DE LES DADES i DADES QUE RECAPTEM

Recollim i obtenim les seves dades mitjançant el formulari de contacte, en el qual recollim el seu nom i la seva adreça d’email. No es tracten categories de dades especialment protegides.

FINALITAT DEL TRACTAMENT

Les seves dades personals recollides mitjançant el formulari de contacte només s’utilitzaran per a la finalitat de respondre a les consultes i proporcionar informacions requerides per l’usuari, prestant el seu consentiment per a cadascuna de les finalitats en l’apartat corresponent del web. No tractarem les seves dades personals per a cap altre fi que els descrits i no se cediran a tercers excepte per obligació legal o requeriment judicial. No serà objecte de decisions basades en tractaments automatitzats que produeixin efectes sobre les seves dades.

Les fotografies que estiguin penjades al web són propietat d’Amix, incloent les dels menors o persones amb discapacitat, en les quals, per a l’obtenció d’aquestes, s’ha obtingut el consentiment previ dels pares, tutors o representants legals mitjançant la signatura dels formularis realitzats per a tal efecte pels centres en els quals els menors formen part. No obstant això, els pares, tutors o representants dels menors, com a titulars de l’exercici dels drets d’aquests, i sempre previ requeriment formal per escrit, poden indicar la negativa a l’ús de la imatge del menor; en aquest cas, la imatge es mostrarà pixelada. Pot revocar en qualsevol moment el seu consentiment remetent un escrit amb l’assumpte «BAIXA» al mail info@amiximplant.com.

LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

La base legal per al tractament de les dades és el seu consentiment atorgat en el moment de donar les seves dades en el formulari corresponent per a dur a terme les finalitats previstes, en el moment de marcació de la casella de verificació. El no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de privacitat suposa la impossibilitat d’aconseguir les finalitats anteriorment descrites.

TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES DADES

Les seves dades es conservaran mentre duri la relació comercial amb nosaltres o exerceixi el seu dret de cancel·lació o oposició, o limitació al tractament. Conservarem les seves dades en els terminis legalment previstos.

DESTINATARIS DE CESSIONS O TRANSFERÈNCIES

Amix no realitza cessió o comunicació de dades ni dins ni fora de la UE. La informació que ens proporcioni a través d’aquest lloc web serà allotjada en els servidors de Amix, contractats a l’empresa que presta el servei d’allotjament del web, amb qui es té subscrit un contracte d’encarregat del tractament.

DRETS DE LES PERSONES INTERESSADES

Com a usuari interessat, pot sol·licitar l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, limitació al tractament i portabilitat davant Amix presentant un escrit a l’adreça postal de l’encapçalament o enviant un correu electrònic a info@amiximplant.com, indicant com a Assumpte: “PROTECCIÓ DE DADES: DRETS DELS AFECTATS”, i adjuntant fotocòpia del seu DNI o qualsevol mitjà anàleg en dret, tal com indica la llei.

L’usuari té dret a retirar el consentiment donat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del consentiment. També té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control si considera que poden haver-se vist vulnerats els seus drets en relació amb la protecció de les seves dades (aepd.es).

INFORMACIÓ ADDICIONAL

IDIOMA

L’idioma aplicable a aquesta política de privacitat és el català. En cas de discrepància entre alguna de les versions facilitades en altres idiomes, prevaldrà la versió en català.

LEGISLACIÓ

Amb caràcter general, les relacions entre Amix amb els usuaris d’aquesta web estan sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyola a la qual se sotmeten expressament les parts. Els Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona (Espanya) seran competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús.